بیماری های بذری در داخل کیسه های بذر

بیماری های بذری در داخل کیسه های بذر

بیماری های بذری در داخل کیسه های بذر ۱- باکتری ها گاهی دیده می شود کیسه های بذرها شروع به ترشیدگی و فاسد شدن می کنند، در این شرایط حضور باکتری های در داخل کیسه های بذر حتمی است و علت آن عدم اتوکلاو و نحوه ی استریل شدن کیسه می باشد. برخی از باکتری […]

ادامه مطلب
قارچ های گرمادوست در تولید کمپوست قارچ دکمه ای چه نقشی دارند؟

قارچ های گرمادوست در تولید کمپوست قارچ دکمه ای چه نقشی دارند؟

قارچ های گرمادوست و تولید کمپوست فرايند كمپوست سازي در قارچ خوراكي دكمه اي سفيد شـامل دو مرحله مي باشد. در مرحله اول واكنش هـاي شـيميايي رخ مـي دهنـد و تركيبات پيچيده موجود در كاه و كلش به تركيبات ساده و قابل جـذب براي قارچ خوراكي و ميكروارگنيسم هاي گرمادوست تبديل مـي شـود. در مرحله […]

ادامه مطلب
پرورش قارچ در منزل چگونه انجام میشود؟

پرورش قارچ در منزل چگونه انجام میشود؟

پرورش قارچ در منزل گاهی افراد برای کسب تجربه و آموزش و خطا و آزمایش برای راه اندازی سالن های بزگ تر و حتی صنعتی یک سالن پرورش کوچک طراحی می کنند، تا بدین صورت بتوانند خود را محک بزنند و برای پروژه های بزرگتر آماده شوند. فضایی که برای پرورش قارچ در منزل استفاده […]

ادامه مطلب